X

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z wejściem w życie od 25 maja br. rozporządzenia RODO, dokonaliśmy zmiany naszej polityki prywatności.

Kliknij TUTAJ aby zapoznać się z naszą nową polityką prywatności.

Dla Instytucji publicznych

Energo Biznes zaprasza do współpracy instytucje publiczne (samorządy, urzędy, szpitale, instytucje kulturalne i naukowe oraz placówki oświatowe) zobowiązane do przeprowadzenia postępowania przetargowego zgodnego z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Jako organizator Energetycznej Grupy Zakupowej firma Energo Biznes wspiera samorządy powiatowe oraz gminne wraz z podległymi im jednostkami w procesie tworzenia grup zakupowych energii elektrycznej. Kooperacja kilku lub kilkunastu samorządów w procesie zakupu energii może przełożyć się na synergiczny wzrost oszczędności. Dla przykładu w 2013 roku 10 samorządów gminnych powiatu cieszyńskiego, samorząd powiatowy, gmina Godów z powiatu wodzisławskiego oraz podległe im jednostki i instytucje zaoszczędziły łącznie 4 miliony 200 tysięcy złotych dzięki sformowaniu silnej grupy zakupowej1. Wiele samorządów w tego typu inicjatywach znajduje oszczędności rzędu 15-20%.

Zapraszamy do współpracy również inne Podmioty publiczne doświadczenie w działalności w sektorze ochrony zdrowia. Znamy bardzo dobrze specyfikę tego szczególnego obszaru działalności, wysokie wymagania stawiane tym Instytucjom. Nasi Specjaliści pomogą Państwu zoptymalizować koszty zużycia energii elektrycznej.

Oferujemy:

  • kompleksową analizę zużycia energii w celu określenia całkowitego zapotrzebowania,
  • stworzenie prognozy możliwych oszczędności w przypadku podjęcia działań zmierzających do optymalizacji kosztów zużycia energii elektrycznej oraz dystrybucji,
  • przygotowanie dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wzorów dokumentacji ofertowej wraz z wymaganymi załącznikami)
  • wsparcie merytoryczne na każdym etapie procesu,
  • pomoc w doprowadzeniu do zawarcia umowy z wybranym sprzedawcą, współpraca z wybranym wykonawcą po podpisaniu umowy (przekazanie danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy energii, koordynacja procesu w kontakcie z lokalnym OSD).

Źródło:
1. http://www.radio90.pl/jak-zaoszczedzic-na-energii-gminy-decyduja-sie-na-wspolne-zakupy.html