X

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z wejściem w życie od 25 maja br. rozporządzenia RODO, dokonaliśmy zmiany naszej polityki prywatności.

Kliknij TUTAJ aby zapoznać się z naszą nową polityką prywatności.

Podwyżka cen prądu w 2015 roku

Urząd Regulacji Energetyki juz w grudniu zatwierdził nowe taryfy dla wszystkich dystrybutorów energii elektrycznej. Nowe stawki, które wejdą w życie z początkiem stycznia, oznaczają średni wzrost płatności od około 1 do 2 złotych miesięcznie.

Stawki dystrybucyjne stanowią około połowy kwoty widocznej na rachunku odbiorców w gospodarstwach domowych. Taryfy dystrybutorów: Energa Operator, Enea Operator, Tauron Dystrybucja, RWE Operator oraz PGE Dystrybucja wzrosną średnio dla wszystkich grup odbiorców o 3,9 proc., przy czym stawki opłat dystrybucyjnych dla odbiorców w gospodarstwach domowych wzrosną od około 70 groszy miesięcznie dla odbiorców przyłączonych do sieci PGE, do około 1,60 zł dla odbiorców w gospodarstwach domowych korzystających z sieci Tauron Dystrybucja (tj. średnio 3,4 proc.). Jak podaje URE, wzrost stawek dystrybucyjnych wynika z potrzeby zwiększenia nakładów inwestycyjnych na poprawę bezpieczeństwa i ciągłości zaopatrzenia odbiorców w energię elektryczną. Regulator zatwierdził także taryfy na sprzedaż energii energetycznej przedsiębiorstwom Enea, PGE Obrót i Tauron Sprzedaż. Zatwierdzone na 2015 rok taryfy zakładają niewielką, nieco ponad półprocentową podwyżkę cen energii elektrycznej dla odbiorców z grup G, tj. gospodarstw domowych. Wzrost cen energii wynika ze zwiększających się z roku na rok obowiązków zakupu tzw. energii kolorowej (m.in. energia „zielona”, energia z kogeneracji). W efekcie zatwierdzonych taryf łączne rachunki odbiorców w gospodarstwach domowych, którzy kupują prąd od tzw. sprzedawców z urzędu, wzrosną średnio o 1,8 proc. Oznacza to, że klienci grupy G korzystający z usługi kompleksowej, zapłacą średnio miesięcznie od około złotówki więcej w PGE, do prawie dwóch złotych w przedsiębiorstwie Tauron (netto, dla średniego zużycia w grupie G11). Wielkość wzrostu uzależniona jest od grupy taryfowej (całodobowa G11 lub dwustrefowa G12) i całkowitego rocznego zużycia.


Więcej: http://www.polskatimes.pl/artykul/3687552,w-2015-roku-czeka-nas-podwyzka-cen-pradu-srednio-o-12-zlote-miesiecznie,id,t.html?cookie=1