X

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z wejściem w życie od 25 maja br. rozporządzenia RODO, dokonaliśmy zmiany naszej polityki prywatności.

Kliknij TUTAJ aby zapoznać się z naszą nową polityką prywatności.

Badania ARC

Ponad połowa polskich konsumentów wie, że może dowolnie zmienić dostawcę energii elektrycznej w swoim gospodarstwie domowym, lecz tylko co czwarty z nich rozważa taką zmianę - wynika z badania ARC Rynek i Opinia.


Jak Pan/ Pani myśli, czy można zmienić dostawcę energii elektrycznej, tak jak się zmienia np. bank? (dane w procentach)

Z badania wynika, że większą wiedzę w tym zakresie mają mężczyźni (67%) niż kobiety (57%). Patrząc na wiek badanych zdecydowanie najbardziej rozeznane w tym temacie są osoby powyżej 35 roku życia. Jednocześnie im większe miasto, tym większa wiedza na temat możliwości zmian dostawcy prądu. Najwięcej zgodnych z rzeczywistością odpowiedzi udzielili mieszkańcy województw: małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego i warmińsko-mazurskiego.


Czy rozważa Pan/ Pani zmianę dostawcy energii elektrycznej? (dane w %)

 

 

Zdecydowania większość (76%) badanych, którzy wiedzą, że mają możliwość zmiany dostawcy energii elektrycznej przyznaje, że nie ma takiego zamiaru. Najbardziej zainteresowani zmianą dostawcy prądu są mężczyźni, mieszkający w dużych miastach, jednak nie w tych największych - powyżej 500 tysięcy mieszkańców. Zdecydowanie najczęściej zmianę dostawcy prądu rozważają mieszkańcy województw: lubelskiego, podlaskiego i zachodnio-pomorskiego.

Główne przyczyny, dla których respondenci nie są zainteresowani zmianą dostawcy prądu (dane w %)/odpowiadały wyłącznie osoby, które wiedzą, że jest taka możliwość.

 

"Z naszego badania wynika, że deklaratywnie stosunkowo wysoki odsetek osób ma świadomość możliwości zmiany dostawcy energii elektrycznej. Jednocześnie bardzo niski odsetek osób jest zainteresowanych zmianą dostawcy, co może oznaczać, że być może konsumenci słyszeli o takiej możliwości, jednak nie są zdecydowani wykonać dalsze kroki - nie wiedzą, gdzie można porównać ceny poszczególnych dostawców oraz w jaki sposób dokonać zmiany i mają liczne obawy związane ze zmianą. Mimo iż zgodnie z danymi Urzędu Regulacji Energetyki liczba osób zmieniających dostawcę prądu systematycznie rośnie, to jednak nadal odsetek osób korzystający z takiej możliwości jest niewielki - zgodnie z naszymi badaniami około 2% osób deklaruje, że dokonało zmiany dostawcy energii. Dla porównania ? w Wielkiej Brytanii po 15 latach od uwolnienia rynku energetycznego 35% osób zmieniło chociaż raz dostawcę, jak wynika z badania przeprowadzonego dla Ofgem. Konieczne są bardziej intensywne działania w zakresie edukacji pokazujące w praktyce polskim konsumentom, co może potencjalnie dać i na czym powinna się opierać decyzja o zmianie lub pozostanie u dotychczasowego dostawcy" - mówi dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.


Więcej na: http://www.arc.com.pl/nie_chcemy_zmieniac_dostawcow_energii-40999497-pl.html